> Regulamin losowania

Organizatorem losowania jest firma Naprawa i Sprzedaż AGD PIĘTERKO z siedzibą w Krakowie, ul. Spółdzielców 3, zwana dalej „Organizatorem losowania”

1. Celem losowania jest uhonorowanie dokonania zakupu przez klienta sklepu internetowego www.dobryklimat.net.pl.

2. Uczestnikiem losowania może być zarówno pełnoletnia osoba fizyczna jak i firma, która w dniach od 01 lutego 2014 od godziny 00:00:01 do dnia 28 lutego 2014 r. do godziny 23:59:59 dokona zakupu w sklepie internetowym www.dobryklimat.net.pl na kwotę co najmniej 1000 zł..

3. Uczestnik losowania wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach losowania, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o o danych osobowych przez organizatora losowania. Uczestnik losowania wyraża zgodę na publikacje jego danych osobowych w postaci imienia i miasta na stronie internetowej Organizatora losowania pod adresem www.dobryklimat.net.pl w przypadku przyznania nagrody.

4. Nagrodą, która zostanie rozlosowana wśród kupujących kwalifikujących się do wzięcia udziału w losowaniu, jest nagroda rzeczowa w postaci odkurzacza IRYS 2 (produkt dostępny pod adresem www.dobryklimat.net.pl/odkurzacze/odkurzacz-irys-2-p-282) która zostanie wysłana na adres wskazany przez wylosowaną osobę. Wylosowana osoba będzie mogła nabyć ten odkurzacz za 1 zł netto (1,23 zł brutto).

5. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

6. Wynik losowania zostanie opublikowany na stronie internetowej sklepu www.dobryklimat.net.pl do 10 października 2013.

 

W ostatnim losowaniu odkurzacz trafił do Cukierni "Jagódka"

GRATULUJEMY WYGRANEJ!