> Porady

Porady dotyczące użytkowania sprzętu. Wybierz grupę urządzeń:


Cyrkulatory powietrza

 • cyrkulatory wywołują naturalną cyrkulację powietrza w pomieszczeniu;
 • zwiększają wydajność centralnego ogrzewania;

Grzejniki olejowe

 • nie należy ich używać w pobliżu umywalek, pryszniców, zlewów, basenów ani innych miejsc, gdzie może zostać zamoczony;
 • nie należy przykrywać grzejnika zasłonami, ręcznikiem, czy też wieszać na nim prania, gdyż może to doprowadzić do pożaru;
 • NIE WOLNO włączać urządzenia, gdy w pobliżu znajdują się wybuchowe i/lub łatwopalne opary;
 • nie ustawiać grzejnika bezpośrednio pod gniazdkiem zasilającym;
 • uważać, aby przewód nie dotykał gorących powierzchni;

Klimatyzatory

 • klimatyzatory przenośne są przeznaczone do obsługi jednego pomieszczenia;
 • aby klimatyzator działał wydajnie, należy pamiętać, iż NIE WOLNO ustawiać go w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. grzejniki;
 • NIE WOLNO stawiać na klimatyzatorach żadnych przedmiotów, czy też zakrywać kratki wentylacyjne. Zakrywanie kratek może prowadzić do przegrzania się klimatyzatora;
 • aby dobrze dobrać moc klimatyzatora należy znać: wielkość pomieszczenia lub pomieszczeń, stopień ich nasłonecznienia, liczbę okien i drzwi, rodzaj i grubość izolacji ścian oraz dachu.;

Nawilżacze powietrza

 • przed pierwszym użyciem urządzenia, należy upewnić się czy wszystkie zabezpieczenia zostały z niego usunięte (folia itp.);
 • przed włączeniem pamiętajmy o uzupełnieniu wody w zbiorniku;
 • przed wlaniem nowej wody wylewamy resztki starej a następnie myjemy zbiornik aby zapobiec rozwijaniu się glonów i bakterii;
 • nawilżacz powinien być umieszczony z dala od mebli, książek i źródeł ciepła;
 • nie wolno przykrywać wylotu pary wodnej czy też mgiełki;
 • nie umieszczać nawilżacza ani żadnych jego części w pobliżu otwartego ognia, urządzeń do gotowania lub innych urządzeń grzewczych;
 • jeżeli nawilżacz nie będzie używany przez dłuższy okres czasu, należy wylać wodę ze zbiornika, a następnie wyczyścić i wysuszyć dokładnie urządzenie;
 • zawsze należy wyłączać urządzenie ze źródła prądu, jeżeli następuje napełnianie albo opróżnianie zbiornika wodą, zamiana akcesoriów lub czyszczenie urządzenia;
 • zbiornik należy napełniać tylko czystą, zimną najlepiej destylowaną lub przegotowaną wodą;

Odkurzacze

 • odkurzacz jest profesjonalnym urządzeniem do sprzątania powierzchni na sucho lub też na mokro;
 • rodzaje odkurzaczy:
  - odkurzacz tradycyjny (zabrudzenia trafiają do worka znajdującego się wewnątrz urządzenia),
  - odkurzacz bezworkowy (zabrudzenia wciągane są do specjalnego pojemnika. Pojemnik należy regularnie opróżniać oraz myć),
  - odkurzacz piorący (odkurzacze tego typu można wykorzystać do prania dywanów czy też zbierania rozlanych płynów),
  - odkurzacz centralny (system centralnego odkurzania składa się z odkurzacza zainstalowanego w dowolnym pomieszczeniu w domu, materiałów instalacyjnych, gniazd ssących, innych akcesoriów. Sprzątając mieszkanie posługujemy się jedynie wężem podpiętym do jednego w z wielu gniazd ssących),
  - odkurzacz przemysłowy (ten typ odkurzacza stosowany jest do zbierania zanieczyszczeń suchych i mokrych. Sprawdzają się one doskonale w dużych pomieszczeniach np hoteli czy urzędów);
 • wybierając odkurzacz musimy zwracać uwagę przede wszystkim na: moc silnika, siłę ssania oraz system filtracji;
 • zanieczyszczenia najlepiej zatrzymują filtry wodne oraz antyalergiczne filtry HEPA.

Okapy kuchenne

 • okap musi być dostosowany do wielkości kuchni;
 • podczas instalacji okapu kuchennego wszystkie urządzenia muszą być wyłączone;
 • należy pamiętać o systematycznej wymianie filtrów (filtry węglowe co ok. 4 miesiące);
 • należy pamiętać o regularnym czyszczeniu filtrów aluminiowych (np. co miesiąc);
 • kupując okap należy zwrócić uwagę między innymi na poziom hałasu, zużycie filtra, częstotliwość wymiany filtra, zużycie prądu elektrycznego;
 • im bardziej nowoczesny okap kuchenny, tym większa będzie możliwość regulacji jego pracy;
 • okap powinien być zamontowany ok 80 cm nad płytą grzewczą;
 • okap kuchenny może pracować zarówno jako pochłaniacz jak i wyciąg. Jeżeli pracuje jako wyciąg to powietrze jest odprowadzane na zewnątrz pomieszczenia przez kanał wentylacyjny. Jest to rozwiązanie bardzo praktyczne, gdyż nie musimy kontrolować czasu wymiany filtra, a zapachy nie wracają do mieszkania. Jeśli jednak okap pracuje jako pochłaniacz to zasysane powietrze po przejściu przez filtry wraca do naszego mieszkania. Montaż filtrów powoduje spadek wydajności okapu;
 • filtry metalowe pochłaniają tłuszcze natomiast filtry węglowe pochłaniają zapachy.

Osuszacze powietrza

 • Aby prawidłowo dobrać osuszacz należy znać wymiary danego pomieszczenia, a następnie skorzystać z wzoru poniżej:
  V x 3 = zalecany przepływ powietrza osuszacza [m3/h]
  V = szerokość x wysokość x długość danego pomieszczenia
 • osuszacze przeznaczone są do osuszania powietrza w zamkniętych pomieszczeniach;
 • urządzenie musi być minimalnie odsunięte od ściany;
 • ustawienie urządzenia na środku pomieszczenia zwiększa jego efektywność;
 • nie kłaść na urządzeniu żadnych przedmiotów i nie zasłaniać również wlotu i wylotu powietrza;
 • transport osuszaczy powinien odbywać się w pozycji identycznej z pozycją roboczą;
 • osuszaczy należy używać w zakresie temperatur zgodnych z instrukcją obsługi;

Lodówki turystyczne

 • Przed pierwszym użyciem lodówki turystycznej powinniśmy ze względów higienicznych wyczyścić ją od wewnątrz i z zewnątrz wilgotną szmatką. Do czyszczenia lodóki nie używajmy agresywnych środków czystości;
 • PAMIĘTAJMY, że ciepło powstające przy eksploatacji lodówki turystycznej musi być odpowiednio odprowadzone. Należy zadbać o to, aby urządzenie stało w odpowiedniej odległości od różnego rodzaju przedmiotów czy też ścian, tak by możliwa była cyrkulacja powietrza;
 • Lodówki mogą być zasilane prądem z gniazda wtykowego DC w samochodzie (np. zapalniczki), na łodzi lub samochodzie campingowym oraz prądem sieci prądu przemiennego 230 V;
 • Nie zapominajmy, że jeżeli nasza turystyczna lodówka jest podłączona do gniazda zapalniczki pojazdu, koniecznie musimy włączyć zapłon, aby urządzenie to było zasilane prądem.